WZC Sint-Andries Samen Tielt

Tielt

Wzc Sint-Andries en OLV van Lourdes zijn vzw SAMEN geworden

Op 1 juli 2019 fuseerden vzw Woonzorgcentrum Sint-Andries (Tielt) en vzw OLV van Lourdes (Wakken) tot SAMEN vzw met Jan Braekevelt als algemeen directeur en Hilde Van den Wyngaert als adjunct-algemeen directeur. De fusie van beide woonzorgcentra heeft als doel om via een krachtenbundeling beter te kunnen inspelen op de toekomstige uitdagingen binnen de ouderenzorg.

Beide woonzorgcentra zullen de huidige kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening in de toekomst verder zetten. Daarnaast biedt deze fusie nieuwe mogelijkheden om alle expertise in zware zorgsituaties samen verder te ontwikkelen, te centraliseren en te delen. Tegen 2023 wordt bovendien zowel in Wakken als in Tielt een nieuwbouw gerealiseerd die voldoet aan alle huidige en nieuwe erkenningsnormen voor woonzorgcentra en waar het goed wonen, leven en werken is.

Het woonzorgcentrum Sint-Andries (Tielt) werkt nauw samen met het aanpalende Sint-Andriesziekenhuis; OLV van Lourdes in Wakken behoort tot de Woonzorggroep GVO in Kortrijk die een breed en deskundig aanbod aan woon-, leef- en zorgoplossingen in ouderenzorg in West-Vlaanderen biedt.

In de fusie van beide woonzorgcentra wordt de samenwerking met zowel het Sint-Andriesziekenhuis als met de Woonzorggroep GVO gecontinueerd en uitgebreid.

Organisatie: WZC Sint-Andries Samen Tielt
Contactpersoon:
E-mailadres
Website