WZC Tielt

Tielt

Het woonzorgcentrum Deken Darras, gelegen te Tielt, Schependomstraat 4, is een instelling met 180 kamers die zeer veel mogelijkheden en faciliteiten biedt voor zowel semi-valide als zorgbehoevende bejaarden.
Naast de lichamelijke zorg, wordt zeer veel belang gehecht aan het psychisch en sociaal welbevinden van de bewoners.
We streven naar een zinvolle kwalitatieve tijdsbesteding voor zoveel mogelijk bewoners. Om dit alles waar te maken willen we ook constructief samenwerken met vrijwilligers. Deze vrijwilligers krijgen de nodige begeleiding en eventueel bijscholing.
Het samenwerken met vrijwilligers laat toe om meer bewoners individueel te kunnen benaderen. Bovendien vormen zij ook de brug tussen de buitenwereld en het WZC.

Vrijwilligerswerking
Voor volgend activiteitenaanbod wordt beroep gedaan op vrijwilligers:
Dagelijks:
- maaltijdbegeleiding
- hulp bij koffieronde
- begeleiding van bewoners bij dokterconsultatie in ziekenhuis

Wekelijks:
- begeleiding van bewoners bij uitstap, wandeling of marktbezoek
- hulp bij creatieve en andere activiteiten (verjaardagsfeestjes, kaarting, kookactiviteit,...)
- voorlees- en zangmomenten
- rijdend winkeltje
- bibliotheek
- begeleiding naar eucharistieviering en communiebedeling

Wat wordt van de vrijwilliger verlangd?
- vrijwillige inzet
- verantwoordelijkheden
- sociale vaardigheden
- ouder zijn dan 18 jaar

Wat bieden wij?
- permanente begeleiding door de ergo- en animatieploeg
- een verzekering die zowel het risico persoonlijke ongevallen tijdens de vrijwillige prestatie dekt als de burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van de bewoners
- het materiaal en de accommodatie nodig bij het uitoefenen van uw taken
- een aangename groepssfeer
Organsiate: WZC Tielt openbaar bestuur
Contactpersoon: Hilde Van Maele
E-mailadres: woonzorgcentrum@ztielt.be
Website: http://www.ztielt.be