Voluntas

Vlaanderen

Voluntas vzw is een vrijwilligerswerking die zich richt naar cliënten in een thuis- en residentiële zorg.
Volgende doelstellingen worden beoogd:
- het bieden van praktische en emotionele bijstand
- het bevorderen van de levenskwaliteit in voorzieningen

We zoeken vrijwilligers voor:
- leesclubs: vrijwilligers lezen maandelijks voor uit een knipselkrant in woonzorgcentra. deze krant wordt samengesteld aan de hand van artikels uit diverse kranten. De vrijwilligers lezen de artikels voor en achteraf worden ze in groepsverband besproken en is er mogelijkheid tot discussie.
- mobilitas: vrijwilligers staan in voor het vervoer van zieken, personen met een handicap en zorgbehoevenden die over (geen) openbaar vervoer kunnen beschikken of het niet kunnen gebruiken.
- zieken(huis)bezoeken: vrijwilligers gaan op regelmatige basis bij zorgbehoevenden op bezoek thuis of in het ziekenhuis om morele, emotionele en praktische bijstand te bieden.
Organsiate: Voluntas vzw
Contactpersoon: Annemie Vandoorne
E-mailadres: annemie.vandoorne@s-plusvzw.be
Website: http://www.bondmoyson.be/vrijwilligerswerk
Facebook: http://www.facebook.com/vrijwilligersinactie