VFG West-Vlaanderen

West-Vlaanderen

VFG wil personen met een handicap, chronisch zieken en hun netwerk verenigen, informeren, doorverwijzen en sterker maken. Zo kan iedereen eigen keuzes maken en realiseren.
VFG wil personen met een handicap, chronisch zieken en hun netwerk lokaal samenbrengen in een gezellige en vertrouwde omgeving. We werken hiervoor een creatief en toegankelijk aanbod aan activiteiten uit.
We werken extra rond gezondheid voor personen met een handicap en chronisch zieken en we willen een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg, een vrijetijdsaanbod waarvan personen met en zonder beperking samen genieten en wil opkomen voor de belangen van de personen met een handicap.

Samengevat bieden we doelgerichte actuele informatie, toegankelijke gezondheidsvoorlichting, ondersteuning in beleidsbeïnvloeding en een creatief en gevarieerd activiteitenaanbod.

We zoeken voor volgende taken vrijwilligers:
- begeleider voor onze vrijetijdsactiviteiten, reizen,...
- handige Harry die ons op logistiek gebied wil helpen
- chauffeur die zich wil inzetten om minder mobiele mensen te vervoeren
- vlotte persoon die onze educatieve spelen wil begeleiden
- ervaringsdeskundige die (samen met ons) gespreksgroepen wil begeleiden
- actievoerder die mee op straat wil komen, handtekeningen verzamelen,...
- vastberaden ziel die wil zetelen binnen overlegplatformen
- enthousiaste trekker voor VFG-afdelingen
Organsiate: VFG West-Vlaanderen vzw
Contactpersoon: Lien Deblaere
E-mailadres: w-vl@vfg.be
Website: http://www.vfg.be/