Welzijn Tielt

groot Tielt

Welzijn Tielt is een centraal aanspreekpunt voor alle vragen rond welzijn. Je kunt er terecht voor vragen rond premies en voordelen, sociale rechten en plichten, hulp bij het invullen of begrijpen van allerhande formulieren, energie, schulden, opvoeding, huisvesting, … Welzijn Tielt gaat samen met je op zoek naar een oplossing en verwijst waar nodig naar een beter geschikte dienst door.

Welzijn Tielt is trekker van diverse werkgroepen en projecten. Er wordt momenteel beroep gedaan op vrijwilligers voor de projecten "dorpsrestaurant Saar" en "huiswerkbegeleiding". Verder worden er vrijwilligers betrokken in het kinderarmoedeproject "Luna Di Tanneke" en de taaloefenkans.

Organisatie: Welzijn Tielt
Contactpersoon: Sociaal huis
E-mailadres: welzijn@tielt.be
Website: https://www.welzijntielt.be
Facebook: Welzijn Tielt