Opstap!

Regio Tielt-Roeselare

Vzw VOC Opstap

Gewoon als 't kan, speciaal als het moet

Vzw VOC (=Vrijetijdsondersteuningscentrum) Opstap wil in de regio Midden West-Vlaanderen op vrijetijdsvlak, ondersteuning bieden aan mensen die daar nood aan hebben. Via het aanbieden van ondersteuning wil Opstap de kwaliteit van leven van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen in al zijn dimensies verbeteren of behouden.

Onze focus komt tot uiting in onze 4 pijlers:
- ontmoeting (activiteitenaanbod – ontmoetingsruimte – clubwerkingen – reizen - vrijwilligerswerk)
- vrijetijdszorg (Rap op stap-kantoor - toeleiding naar vrijetijdsbesteding- sensibiliseren- vormingen )
- jeugdwerk (babbeloe – jeugdateljee -jongerenactiviteiten)
- buurt

Naast ons aanbod vervullen we op continue basis nog enkele opdrachten die ook bijdragen tot het realiseren van ons doel:
- Belangen en rechten van onze doelgroep verdedigen bij overheden en diensten / voorzieningen / verenigingen.
- De ruimere samenleving sensibiliseren over de vrijetijdsbeleving (en hun nood aan ondersteuning binnen vrije tijd) van mensen uit onze doelgroep.

- Netwerkvorming: partners zoeken in de regio die ons doel mee helpen realiseren.
Toegankelijkheid, in ruime zin (fysiek, mentaal, sociaal) van vrijetijdsinitiatieven bevorderen.

Organisatie: Vzw VOC Opstap
Contactpersoon: welzijn: Jan Degryse / jeugd: Tine Vansteenkiste
E-mailadres: info@vocopstap.be
Website: www.vocopstap.be
Facebook: https://www.facebook.com/vocopstap