Okra Trefpunt Aarsele

Tielt-Aarsele

De seniorenvereniging KBG Aarsele (Kristelijke Beweging van Gepensioneerden) - nu Okra-trefpunt-Aarsele - werd 65 jaar geleden gesticht, namelijk op 12 november 1952, er waren toen ongeveer 70 leden. Het profiel van het toenmalig ledenbestand was duidelijk anders dan nu, het waren allemaal mensen van minstens 65 jaar en ze hadden 2 wereldoorlogen meegemaakt.

Van in het begin was de doelstelling, om de leden zo goed mogelijk bij te staan in hun algemeen belang en hen in te lichten over hun pensioenrechten. Aan je pensioen geraken was toen niet zo evident, het was een hele administratieve klus die de meeste mensen niet zomaar zagen zitten.

De verhoogde welvaart die de gouden jaren '60 meebrachten, bleef ook niet zonder gevolg voor onze beweging. Waar in het begin de belangenverdediging de eerste zorg was, werden er meer en meer activiteiten voorzien die gericht waren op genieten en ontspanning. Er werden daguitstappen en zelf buitenlandse reizen per autocar georganiseerd.

In de jaren '70 - '80 kwamen jongere (bruggepensioneerden) onze beweging vervoegen en er werd dan ook voorzien in aangepaste activiteiten. Sporten zoals fietsen, wandelen, maar ook turnen en dansen trokken deze jong-gepensioneerden aan. De ontwikkeling ging steeds verder, thans worden er ook via Okra-academie, cursussen in computergebruik, surfen op het internet en het aanleren van vreemde talen aangeboden. Ook op cultureel vlak is er een ruim aanbod zoals voordrachten, museumbezoeken, culinaire uitstappen, muzikale evenementen enz.

Okra-trefpunt Aarsele heeft zich van in den beginne steeds opengesteld voor alle inwoners, ongeacht van welke rang of stand men ook was of welke politieke overtuiging men had. Er zijn thans ongeveer 250 leden. Iedereen die van goede wil is, is steeds van harte welkom!

Activiteiten:
Kaarten: zomerkaarting om de 14 dagen, winterkaarting is wekelijks
Fietsen: van maart tot en met september, om de 14 dagen een tocht van +/- 35 kilometer met een tussenstop. We maken ook een daguitstap van ongeveer 70 km.
Wandelen: we nemen deel aan alle regiowandelingen.
Petanque: wekelijks, in de zomer buiten en in de winter binnen
Breicafé: vanaf oktober tot en met maart ongeveer om de 14 dagen.
Spelnamiddag: twee maal per jaar oa. Rummikuc, Scrabble,...
Organsiate: Okra Trefpunt Aarsele Lokale afdeling koepel
Contactpersoon: Greta Spriet
E-mailadres: vandewalle_spriet@hotmail.com
Website: http://www.okra.be/trefpunt-aarsele