Mivalti

Regio Tielt


Mivalti biedt zorg en ondersteuning aan volwassen personen met een beperking in de regio Tielt.

Bij Mivalti staat de gast steeds centraal. Zijn mogelijkheden vormen onze uitdaging. Mivalti omwarmt de gast met de beste zorg vol aandacht, inzet, inzicht en verbinding.

Mivalti biedt:
- Woonondersteuning: 7/7 wonen met begeleiding in een huis op maat, logeren en kortverblijf
- Dagondersteuning, een waaier aan activiteiten: ateliers, begeleid werk, vrije tijd, artistiek, sport, paardrijden, snoezelen,…
- Mobiele en ambulante ondersteuning: zorg en ondersteuning thuis of in Mivalti

Mivalti kiest er bewust voor om vrijwilligerswerk een belangrijke plek te geven in haar werking. De inzet van vrijwilligers verruimt het aanbod naar de gasten en is aanvullend aan de zorgverlening door de beroepskrachten.
De vrijwilligersactiviteiten zijn heel divers, worden in samenspraak en naar persoonlijke interesse, vastgelegd in een overeenkomst. Vrijwilligers kunnen bijdragen in:

- één-één begeleiding van een gast: wandelen, samen een koffie drinken, op bezoek bij familie, assistentie bij een activiteit,…
- vervoersvrijwilliger:
o wekelijks één of meer ritten binnen de regio rijden om de gasten heen & terug naar het dagcentrum te brengen
o individueel vervoer: dokter of tandarts, naar startplaats individuele reis, materiaal bij leefgroepsvakantie
- logistieke hulp bij het voorbereiden en meewerken aan events georganiseerd door of ten voordele van Mivalti
- 1 voor- of namiddag samen met een gast het winkeltje van Mivalti runnen (Mivaltientje - Kortrijkstraat)
- 1 voor- of namiddag meewerken in Artotheek#44 (Bruggestraat 28)
- assistentie in de ateliers en/of vormings- en vrijetijdsactiviteiten
- een groepje gasten begeleiden bij externe vrijetijdsactiviteiten of bij de vakantiewerking van Mivalti


Bij Mivalti staat de gast steeds centraal. Zijn mogelijkheden vormen onze uitdaging. Mivalti omwarmt de gast met de beste zorg vol aandacht, inzet, inzicht en verbinding.

Mivalti biedt:
- Woonondersteuning: 7/7 wonen met begeleiding in een huis op maat, logeren en kortverblijf
- Dagondersteuning, een waaier aan activiteiten: ateliers, begeleid werk, vrije tijd, artistiek, sport, paardrijden, snoezelen,…
- Mobiele en ambulante ondersteuning: zorg en ondersteuning thuis of in Mivalti

Mivalti kiest er bewust voor om vrijwilligerswerk een belangrijke plek te geven in haar werking. De inzet van vrijwilligers verruimt het aanbod naar de gasten en is aanvullend aan de zorgverlening door de beroepskrachten. De vrijwilligersactiviteiten zijn heel divers, worden in samenspraak en naar persoonlijke interesse, vastgelegd in een overeenkomst. Vrijwilligers kunnen bijdragen in:
- één-één begeleiding van een gast: wandelen, samen een koffie drinken, op bezoek bij familie, assistentie bij een activiteit,…
- vervoersvrijwilliger:
o wekelijks één of meer ritten binnen de regio rijden om de gasten heen & terug naar het dagcentrum te brengen
o individueel vervoer: dokter of tandarts, naar startplaats individuele reis, materiaal bij leefgroepsvakantie
- logistieke hulp bij het voorbereiden en meewerken aan events georganiseerd door of ten voordele van Mivalti (Zomerfeest, Peure Rock, receptie, persmoment,...)
- 1 voor- of namiddag samen met een gast het winkeltje van Mivalti runnen (Mivaltientje -Kortrijkstraat)
- 1 voor- of namiddag meewerken in Artotheek#44 (Bruggestraat 28)
- assistentie in de ateliers en/of vormings- en vrijetijdsactiviteiten
- een groepje gasten begeleiden bij externe vrijetijdsactiviteiten of bij de vakantiewerking: samen fietsen, bedienen in het zomercafé of BBQ, naar zee voor één of meerdere dagen,…
Organsiate: Mivalti vzw
Contactpersoon: Regine Moreel
E-mailadres: info@mivalti.be
Website: http://www.mivalti.be/
Facebook: http://www.facebook.com/mivalti