KVG Tielt

Tielt & deelgemeenten Pittem-Egem Ruiselede & deelgemeenten

KVG-Vorming vzw is een vereniging van en voor alle personen met een handicap en hun omgeving, die gedragen wordt door vrijwilligers en beroepskrachten met en zonder handicap. Met alle afdelingen samen bouwen we aan een toegankelijke en inclusieve samenleving waaraan mensen met een handicap ten volle kunnen deelnemen.

KVG-Vorming biedt kansen tot gemeenschapsvorming, educatie, deelname aan cultuur en maatschappelijke activering. We stimuleren vernieuwende initiatieven. Daarnaast werken we aan bewustmaking en mentaliteitsveranderingen en verdedigen we de belangen van onze doelgroep. We richten ons als vereniging tot de persoon met een handicap, zijn familie en directe omgeving, de samenleving en de overheid.

KVG-Vorming werkt vanuit een christelijke inspiratie met een open kijk op handicap. We vinden partners in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de VN-conventie voor gelijke rechten voor personen met een handicap.

Afdeling Tielt organiseert maandelijkse activiteiten, zoals muzikale nieuwjaars-bijeenkomst, filmnamiddag, fotonamiddag, Ludwinaviering, etentje, kaart- en spelnamiddag, daguitstap, quiznamiddag, bingonamiddag, jaarfeest,...

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers, die bijgestaan worden door leden die meehelpen bij praktische organisaties van de activiteiten.
Organsiate: KVG Tielt Lokale afdeling koepel
Contactpersoon: Eddy Bruneel
E-mailadres: bruneelceddy@gmail.com
Website: http://www.kvg.be/
Facebook: http://www.facebook.com/kvg.wvl