Gosa gewest Tielt

Gewest Tielt

Gosa Gewest Tielt is een onderdeel van de Gezinsbond Gewest Tielt met als doelpubliek (vanaf de leeftijd van 55 jaar) de grootouders en senioren die lid zijn bij de Gezinsbond! Maandelijks zijn er educatieve, ontspannende en culturele activiteiten.
Organsiate: Gosa gewest Tielt vzw
Contactpersoon: Filiep De Ketelaere
E-mailadres: ledenadministratie@gezinsbond-tielt.be
Website: http://www.gezinsbondgewesttielt.be/
Facebook: http://www.facebook.com/GBTielt/