De Rinkel

Ruime regio Tielt

De Rinkel richt zich zowel tot personen met een beperking als tot mensen met psychische problemen. Ook wie vanuit zijn/haar sociale situatie nood heeft aan sociaal contact en zinvolle dagbesteding, kan in De Rinkel terecht. Met De Rinkel vertrekken we vanuit de mogelijkheden die elke persoon in zich heeft. Het doel daarbij is om het zelfwaardegevoel van mensen te verhogen en hen nieuwe kansen en uitdagingen aan te bieden. Dit doen we door hen te helpen bij de uitbouw van sociale contacten, door de communicatievaardigheden te verhogen, door arbeidsvaardigheden aan te leren enz…

Via sociale diensten van de diverse welzijnsvoorzieningen uit de regio, maar ook door hun netwerk, kunnen mensen doorverwezen worden naar ons activiteitencentrum. Tijdens een inleidend gesprek wordt samen met de persoon nagegaan wat De Rinkel voor hem of haar kan betekenen.

Ons aanbod omvat een waaier van activiteiten: werkatelier (een aanbod van arbeidsmatige activiteiten bestaande uit licht semi-industrieel werk zoals verzamel- en assemblagewerk), winkel (verkoop van tweedehandskledij en klein huishoudelijk gerief. Ook verkoop van kaarsen gemaakt in eigen atelier, hobby atelier (aanleren of uitoefenen van hobbymatige activiteiten individueel of in groep), kookatelier (elke maandag wordt er in groep gekookt en samen gegeten), sociaal cafetaria (ontmoetingsplaats voor de deelnemers en bezoekers, aanbod van kleine versnaperingen, frisdranken en warme dranken, geen alcohol), crea-activiteiten, vorming, sociale dienstverlening (op afspraak met de maatschappelijk werker).

Vrijwilligers die zich kunnen vinden in onze doelstellingen, nodigen we graag uit om mee te werken aan de uitbouw van de Rinkel. Samen met jou bekijken we wat je inbreng kan zijn en hoe je kan meewerken. Een vaste namiddag, een occasionele activiteit, de kookclub versterken, een vormings- of creamoment organiseren of inspireren, het kan allemaal.

De Rinkel is een samenwerkingsverband van sociale organisaties zoals De Luifel VZW, VZW Beschut wonen Roeselare Tielt, VOC opstap, OCMW Tielt, CGG Mandel en Leie, sociale dienst PAAZ afdeling Ziekenhuis

Organsiate: De Rinkel vzw
Contactpersoon: Maxime De Roo
E-mailadres: derinkel@deluifel.be
Website: http://www.deluifel.be/projecten/