De Luifel

Regio Tielt

De Luifel VZW is een dienstverlenende organisatie die ondersteuning biedt aan personen met een beperking die in de ruime regio van Tielt wonen.
Zowel personen met fysieke, sensoriële, motorische of verstandelijke handicap kunnen een beroep doen op onze dienstverlening. Ook personen met autisme en niet-aangeboren hersensletsel worden ondersteund.
De ondersteuning die we bieden gebeurt via huisbezoeken of via contacten op de dienst en kan gaan over:
• de woonsituatie en alles wat daar bij komt kijken (structuur, orde, huur, enz…)
• de dagbesteding (werk, werkloosheid, zinvolle daginvulling).
• ondersteuning bij allerlei administratie (zowel op papier als via computer)
• begeleiding bij aanvragen bij andere sociale diensten of dienstverleners (bv. Poetshulp, enz, ...)
• ondersteuning bij de opvoeding van kinderen
• relaties en alles wat daar bij komt kijken (alleen zijn, samenwonen, problemen met partner, …. enz.)
• vrijetijdsbesteding
• ondersteuning bij het hanteren van je budget
• De ondersteuning kan gebeuren bij de persoon aan huis (huisbezoeken) of op het secretariaat van de Luifel (ondersteuningsgesprekken).

Voor het aanbod zinvolle dagbesteding beschikt De Luifel over het activiteitencentrum De Rinkel. Hier wordt samen met andere sociale organisaties gewerkt naar passende oplossingen ook voor mensen met psychische problemen en maatschappelijk kwetsbare mensen.

Activiteiten

De ondersteuning is individueel en samen met het netwerk van de persoon met beperking. Activiteiten voor een ruimer publiek en groepsactiviteiten zijn eerder zeldzaam.

Heb je interesse om mee te werken als bestuurder of ben je meer praktisch ingesteld als vrijwilliger, contacteer ons gerust. Samen met jou kijken we wat je inzet als vrijwilliger kan zijn voor één of meerdere personen die door ons begeleid worden of wat je inbreng kan zijn in onze organisatie.
Organsiate: De Luifel vzw
Contactpersoon: Rita Rigole
E-mailadres: directie@deluifel.be
Website: http://www.deluifel.be/