Al-Anon & Alateen

Vlaanderen

Al-Anon en Alateen zijn een zelfhulpgroep voor personen die lijden of geleden hebben onder het drankmisbruik van hun omgeving.

Bij Al-Anon is de doelgroep familieleden en vrienden die moeilijkheden ondervinden door het alcoholmisbruik van partner, kind, ouder of vriend(in),... De doelstelling is om familieleden en vrienden van alcoholisten te helpen groeien naar een gezond en evenwichtig leven.

De werking van Al-Anon gebeurt via groepsgesprekken waarin deelnemers:
- elkaar helpen door het uitwisselen van ervaringen
- inzicht verwerven in de verziekte levenssituatie
- kracht ontvangen om het alcoholprobleem een minder belangrijke rol in het leven te laten innemen

Anonimiteit is een waarborg!

Bij Alateen is de doelgroep kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar die moeilijkheden ondervinden door het alcoholmisbruik van ouder, familielid of vriend(in)… De doelstelling is om kinderen te helpen groeien naar een gezond en evenwichtig leven.

De werking van Alateen gebeurt via groepsgesprekken waarin de deelnemers:
- elkaar helpen door het uitwisselen van ervaringen
- de aandacht richten naar eigen geestelijke gezondheid
- kracht ontvangen om het drankprobleem een minder belangrijke rol in het leven te laten innemen
De bijeenkomsten gaan door onder begeleiding van twee Al-Anonleden.

Anonimiteit is een waarborg!
Organsiate: Al-Anon & Alateen vzw
Contactpersoon: A.D.B. Al-Anon
E-mailadres: info@al-anonvl.be
Website: http://www.al-anonvl.be/