Werkgroep Gastvrije Gemeente

Tielt

De werkgroep Duurzame Gemeente is een deelwerking van de Tieltse Stedelijke Mondiale Raad en heeft als doel in samenwerking met het lokaal bestuur werk te maken van een duurzame en leefbare stad. Duurzaamheid in al zijn aspecten staat hierbij voorop: energiebeleid, duurzaam aankoopbeleid, mobiliteit, groen in de stad, netheid, …
Leidraad hierbij zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen (of SDG’s) van de Verenigde Naties.
Er wordt hierbij gestreefd naar samenwerking met andere actoren op dit terrein, zoals bijv. de Milieuraad, de Landbouwraad, de Raad voor Lokale Economie, de Fietsersbond, de Gezinsbond, Natuurpunt De Torenvalk, Velt, vzw WOP!, …
In het kader van een campagne van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten werden in 2018 een aantal Tieltse ‘duurzame helden’ genomineerd door de werkgroep Duurzame Gemeente.
Vrijwilligers kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren (bijv. helpen bij een activiteit) en kunnen bij interesse steeds contact opnemen.Organsiate: Werkgroep Gastvrije Gemeente
Contactpersoon: Lindy Vandromme
E-mailadres: duurzaamheid@tielt.be