Xaritoo

Tielt - Senegal

Onze vrijwilligers organisatie wordt gedragen door 10 leden.
We bieden financiële ondersteuning aan projecten in Senegal. We hebben aandacht voor de ontwikkeling van economische, sociale en ecologische aspecten. Het doel is steeds dat mensen met onze steun ‘op eigen vleugels’ de projecten verder in stand houden en laten renderen. We willen de mensen kansen bieden om beter in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. We steunen sinds 2009 La Maison Rouge in Rufisque. Daar verwerkt een groep vrouwen granen. Er is ook een kinderopvangverblijf ondergebracht.
Sinds 2014 steunen we ook de ONG Chaulmoogra. Daarnaast hebben we nog een aantal losse kleinere projecten in Senegal gefinancierd.
Organsiate: Xaritoo
Contactpersoon: Christa Verhaeghe
E-mailadres: christaverhaeghe@hotmail.com