11.11.11

Tielt

11.11.11 heeft als hoofdactiviteit de jaarlijkse campagne in het najaar (oktober-november). Die omvat een drietal onderdelen : 1. Een informatief-sensibiliserend luik ; 2. Een politieke actie ; 3. De fondsenwerving (de financiële actie). Daarnaast zijn er ook in de loop van het jaar allerlei initiatieven die de Noord-Zuid thematiek in het algemeen of het specifieke campagnethema in het bijzonder als inhoud hebben (film, tentoonstelling, infoavonden, petitieactie, sportactiviteit, wereldfeest, spel-activiteit voor kinderen en jongeren, solidaire maaltijden, lespakketten voor scholen, e.a.) Doelen hierbij zijn telkens de bewustmaking van de Tieltse bevolking i.v.m. het Noord-Zuid thema in zijn brede betekenis : sociale en economische rechtvaardigheid, mensenrechten, duurzaamheid (SDG’s, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN), migratie, klimaat.
Het Tieltse 11.11.11-comité bestaat uit een kerngroep en een ruimere groep vrijwilligers (ca 40 personen). De kerngroep bedenkt en organiseert de plaatselijke acties. De vrijwilligers kunnen meewerken aan de politieke actie en de fondsenwervingsactie ; ze kunnen ook hun medewerking verlenen aan bovenvermelde activiteiten.
11.11.11 is de koepelorganisatie van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging en is het samen-werkingsverband tussen de Vlaaamse ngo’s (w.o. Broederlijk Delen, Oxfam Wereldwinkels, Rikolto, FOS, e.a.) en de 4de-pijlerorganisaties. Ook op Tielts niveau is er die samenwerking.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, zeker naar jonge mensen. Iedereen kan met zijn of haar eigen talenten een kleine of grotere bijdragen leveren.
Organsiate: 11.11.11 vzw
Contactpersoon: Joris Cools
E-mailadres: joppecools@gmail.com
Website: http://www.11.be/