Toneelkring 't Vijverhof

Tielt

Toneelvereniging als hobbyclub van het dienstencentrum ’t Vijverhof.

10 leden (allen op vrijwillige basis.)

Doel: het brengen van een jaarlijkse toneelopvoering.
Organsiate: Toneelkring 't Vijverhof feitelijke vereniging
Contactpersoon: Fernand Coremans
E-mailadres: Fernand.coremans@telenet.be