Kamerkoor Ultreya

Tielt

Het Kamerkoor Ultreya werd opgericht in november 2001 en vormt een hechte groep van een 20-tal geschoolde muzikale stemmen.
De naam “Ultreya” verwijst naar het Spaans-Baskische woord “Ultreya”, dat afkomstig is uit de sfeer van de pelgrims wat “op weg trekken” en “samen op weg gaan” betekent.

De huidige bezetting ziet er als volgt uit: 9 sopranen, 6 alten, 3 tenoren en 4 bassen.

Het koor heeft een profaan en liturgisch repertorium opgebouwd en bestrijkt een ruime waaier aan muziekstijlen. Naast eigen concerten verzorgt Ultreya huwelijksvieringen, academische zittingen en is een trouwe deelnemer aan de Week van de Amateurkunsten en dit op een unieke locatie. Zo hebben ze in Tielt reeds gezongen in de bibliotheek, het stadhuis, de kringloopwinkel, het ziekenhuis, een supermarkt, het Woonzorgcentrum Deken Darras. Diverse optredens werden en worden verzorgd. Hiervoor verwijzen we graag naar het onderdeel “Agenda” van deze website.
De repetities gaan door op vrijdagavond van 20 tot 22 uur in het Cultureel Centrum Gildhof Tielt, nu tijdelijk in Tanneke.

Het kamerkoor staat onder leiding van Tom Hoornaert, stichter en bezieler. Wouter Vande Ginste en Anke Steenbeke zijn de vaste begeleiders van het Kamerkoor Ultreya.

Wie wenst aan te sluiten (we zijn vooral op zoek naar mannen) kan contact opnemen met de dirigent Tom Hoornaert op het nummer 0475 34 27 69.

Organsiate: Kamerkoor Ultreya Feitelijke vereniging
Contactpersoon: Hilde Decoene
E-mailadres: info@ultreya.be
Website: http://www.ultreya.be/